FANDOM


Balıkesir Kuvayı Milliye Teşkiltatının kurulmasının ilk aşamasıdır. 16 Mayıs 1919 Okuma yurdu toplantısı 15 mayıs 1919 günü Yunanlıların İzmiri işgali haberi, 16 Mayıs 1919 günü Balıkesir'e ulaşmıştır. Belediye reisi Keçeci Hafız Mehmet Emin Bey, İzmirin işgal haberini içeren telgrafı belediye binası önünde toplanan halka yüksek sesle okumuş ve bu kara ızdıraplı haber halkta büyük infiale yol açmıştır. Belediye meclisinde telgrafın müzakere edilmesinden sonra, siyasi görüş, din, dil, ırk gözetilmeksizin toplumu oluşturan tüm unsurların katılımıyla, okuma yurdunda (bugünkü kuvayı milliye müzesinin ek hizmet binası) ilk genel toplantı düzenlenmiştir. Açılış konuşmasını yapan Vehbi Bolak bey: "Vatanı azizimiz büyük bir tehlikeye maruzdur. Yanıbaşımızda İzmir, düveli itilafiyenin müsaade ve müsamahasıyla Yunan orduları tarafından iki günden beri işgal edilmiş bulunmaktadır. ve şimdi aynı akibetin şehrimizin başına gelmemesi için yapılacakları tartışmak için burada toplandık şeklindeki sözleri sonrasında zayıf uğultu halinde dile getirilen manda ve himaye fikri karşısında Kuşdilli leblebici Raşit efendi, Amerikan mandası, İngiliz mandası, Fransız mandası ne demektir efendiler? Bizim Susurluk'ta manda çok! isteyen oraya gitsin!. düşmanı geriye döndürecek kuvvet namlunun ucundadır! şeklindeki sözleri toplantıya damga vurmuştur. Okuma yurdu toplantısında alınan karar gereği, 16 Mayıs 1919 günü İzmirin işgalinin protesto edildiği telgraf, itilaf devletleri temsilciliklerine gönderilmiştir. Yine toplantıda alınan karar gereği, gayri müslüm katılımcıların protesto telgrafına imza atmayıp çekimser bir tavır benimsemeleri üzerine, bu kez işgal kuvvetlerinin dikkatini çekmemek için gayrimüslimlerden gizli olarak Alacamescitte mevlit adı altında ikinci toplantı yapılması kararlaştırılmıştır.