FANDOM


Mehmet Akif Ersoy tarafından Balıkesir'in Yunanlılar tarafından işgalinin 2. yıldönümünde Yeni Gün Gazetesinde yazılmıştır. Mehmet Akif Ersoy tarafından hakkında nadir şiir yazılan kentlerdendir Balıkesir.

  • O yeşil toprağın ey yüzler ağartan karesi,
  • Şimdi binlerce şehîdin kanayan makberesi.
  • Sana hasret kalan evlâdın için dünyâda
  • Varsa kahrolmadan ârâm edecek yer, neresi?
  • Hani gök kubbenin altında görülmüşmü eşin?
  • Dağların bağ, hele vâdilerin altın deresi!
  • Ey benim her taşı bir ma'bed-i iman yurdum,
  • Seni er-geç bana mutlak verecek ma'budûm!.