FANDOM


Karesi Oğullarının gerek kara ve gerek denizdeki kuvvetleri hükümetlerini savunmaya yeterliydi. Balıkesir ve Gerdema şehirlerinin savunmaları kolay ve istilalarının zor olduğunu ve bu şehirlerin ovada bulunduklarını anlatarak her birinin iki yüzden fazla süvarisi olmakla beraber askerlerin kumandanlarına sadık ve hiç kimsenin teşvikine kapılmayarak itaat eden olduklarını yazılarından faydalandığımız Mesâlikü'l-Ebsar yazıyor. Demir Han zamanında Gerdemanın emiri Sebka isminde biri imiş. Gerdema'yı Tevhid bey üstadımız Bergama kaydetmişlerdir. Yine aynı esere göre Karesi memleketinin şehir ve kale ve askerleri Orhan Beyinkinden fazla imiş.Bu eser, Karesi emiri Demir Han 'ın kudret ve savaş ustalığının ve İstilacı Rumlarla yaptığı savaşlardaki başarılarından ve rum şehirleri halkının kendisinden korktuğundan bahs ile Karesi halkının savaşta kudret ve kuvvet sahibi olduklarını da anlatıyor. Şu izahata göre Karesi Hükümetinin gerek deniz ve gerek karadaki kuvvetinin komşusu Orhan Bey hükümetine üstün olduğu anlaşılıyor. Demir Hanın yönetimi ile Karesi beyliğinin sonucu acı olan durumlara girişimi ile bu hükümeti zamanından pek çok zaman evvel söndürmüştür. Karesi oğullarının denizcilikteki ustalıkları tesis ettikleri donanma ile ve Rumeli 'ye kısa akınlarıyla sabittir.