FANDOM


Erkanı harp mektebindeki eğitimini yarıda bırakarak Balıkesir'e memleketine dönen Yüzbaşı Kemal Balıkesir (soyadı balıkesirdir), şehirden aldığı gönüllüler ve Yusuf İzzet Paşadan aldığı takviye kuvvetlerle Soma cephesine kumandanlık göreviyle tayin edilmiştir. 10-11 haziran gecesi Akhisar'daki yunan kuvvetlerine taarruza başlamış, kuvayı milliyeciler akhisar'ı kurtarmaya muvaffak olmuşlardır. Bu başarı, Balıkesir'de büyük heyecan yaratmıştır. Akhisar zaferinden sonra Balıkesir kuvayı milliyesi Soma ve Akhisar cephelerini artık tespit ve tanzim etmiş oluyordu.